UKÁZKA ZPRACOVANÝCH PROJEKTŮ:
*******
Obecní úřad Bělkovice - Lašťany
Obecní úřad Červenka
Obecní úřad Libina
Městský úřad Nový Jičín
Okresní úřad Frýdek-Místek - Naučná stezka
Okresní úřad Frýdek-Místek - ÚSES
GIS Mikroregionu Hrušovansko
GIS Městského úřadu ve Zlatých Horách