GIS na Městském úřadě v Novém Jičíně (okres Nový Jičín)

Úvod

Budování GIS na Městském úřadě v Novém Jičíně probíhá od roku 1998 ve spolupráci s firmou T-MAPY Hradec Králové, firmou GEOS Hradec Králové a řadou institucí poskytujících data, která jsou nezbytnou složkou tohoto IS. Jsou jimi správci inženýrských sítí, katastrální úřad a další.

Témata ve formátu Shape souborů jsou rozdělena do přehledných sad jak ukazuje jeden z projektů:

 • 1. Rastry
 • 2. Parkovací místa
 • 3. Mapa KN
 • 4. DTMM (digitální technická mapa města)
 • Obr.1. Práce s modulem Lokalizace při vyhledávání ulic

  Sada Mapa KN obsahuje tyto vrstvy:

  K základním údajům pro pracovníky MěÚ patří data ze Souboru Popisných Informací napojená na digitální katastrální mapu. Další projekty řeší problematiku Pasportu zeleně, umožňují použití ortofoto snímků v černobílé i barevné formě, zobrazení dat DTMM i územního plánu.

  Obr.2. Využití rastru plánu města z map měřítka M 1:10 000

  Obr.3. Informace z SPI o parcele v blízkosti náměstí

  Obr.4. Parkovací místa na Lidické ulici

  Závěr

  Průběžně aktualizovaná databáze GIS významně přispívá k informovanosti pracovníků městského úřadu a poskytuje jim prostřednictvím programového vybavení ArcView a T-MapVieweru s jeho moduly kvalitní data pro jejich rozhodování v procesu samosprávy.