Naučná stezka (Okresní úřad Frýdek-Místek)

Zadání

Úkol vytvořit digitální podklad pro tiskový výstup zadal Referát životního prostředí OkÚ ve Frýdku-Místku ve spolupráci s Českým svazem ochránců přírody ve Valašském Meziříčí v srpnu roku 2000. Obsahem zadání bylo zpracovat data jako podklad pro mapu Naučné stezky v měřítku 1 : 25000 pro výkres velikosti A3 a jejich převod do formátu Adobe Illustrator nebo PostScript (EPS).

Zdroj dat

Jako podklad pro pořízení posloužila data DMÚ 25 ve formátu shape souborů pro ArcView (již dříve zpracována ve firmě T-MAPY Hradec Králové), papírové mapy 1 : 10000 se zákresem objektů a popis obsahu mapového podkladu.

Vlastní zpracování

Objekty turistických tras byly vytvořeny z prvků mapových digitálních vrstev dat DMÚ 25, byly přidány vrstvy plošných, liniových, bodových objektů s popisy dle zadání. V prostředí ArcView byl dále vytvořen tiskový výstup formátu A3 s kompletními trasami Naučné stezky v měřítku 1 : 25000, výstup s legendou a výstup s výřezem mapy Hradní vrch bez měřítka a bez legendy do souborů ve formátu PostScript.

Zpracování vrstev

 • 1. Zjednodušená silniční síť(bez atributů, z vrstvy komunikace výběrem cest a silnic zobrazena šedou barvou, v legendě neuvedena)
 • 2. Zjednodušená vodopisná síť (bez atributů, z vrstvy vodní toky a vodní plochy s popisy: Ondřejnice, Bačův potok, Rybský potok, Vodičná, Vodní nádrž Olešná zobrazena světle modrou barvou, v legendě neuvedena)
 • 3. Plocha lesů (bez atributů z vrstvy lesy zobrazena světle zelenou barvou, v legendě neuvedena)
 • 4. Místopisné názvy (grafické popisy: Hukvaldy, Měrkovice, Myslík, Chlebovice, Palkovice, Zelinkovice, Hrad, Rovňa, Kubánkov (661mn.m.), PR - přírodní rezervace Palkovické Hůrky, PP - přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy, obora, Kociánka, Lurdy, U Dvora, Myslivna
 • 5. Turistické značky tras modré, zelené a žluté (s atributy: Popis - popis Naučných tras - Janáčkův chodníček, Hůrky a tras turistických - M, Z, Ž, STYP - označení barvy příslušné trasy, Length - délka jednotlivých úseků tras v m). Vrstva tras byla vytvořena z vrstvy komunikace a podle potřeby digitalizováním s atributem příslušné barvy a tloušťky symbolu (linie naučné trasy výrazné, 2x silněji), v legendě uvedeno.
 • 6. Naučná stezka Hradní vrch, obora a park (s atributy: Popis - popis liniových objektů, Lenght - délka jednotlivých úseků tras v m). Vrstva Naučné stezky byla vytvořena digitalizováním nad daty DMÚ 25 s atributem popisu, v legendě uvedena Naučná stezka Hradní vrch a obora.
 • 7. Přírodní rezervace Palkovické Hůrky, Přírodní památka Hradní vrch Hukvaldy (s atributy: Popis - popis polygonových objektů, Area - plocha objektů v m čtverečných, Perimeter - obvod objektů v m). Tato vrstva vznikla digitalizováním nad daty DMÚ 25 a výběrem z vrstvy Rezervace, chráněná území s atributem barvy odstínu tmavě zelené a popisu, v legendě uvedeno.
 • 8. Vrstva Zastavení, míst s občerstvením, informace, amfiteátr, památný strom, Janáčkův dům, hrad (s atributy: Popis - popis bodových objektů zastavení - 20x, amfiteátr - 1x, občerstvení - 7x, Janáčkův dům, informace - 1x, památný strom, hrad). Tato bodová vrstva vznikla digitalizováním nad daty DMÚ 25 s atributem popisu, v legendě uvedeny symboly občerstvení, památný strom a zastavení.
 • Doplňky

  Do tiskových výstupů byla přidána vrstva budov pro lepší orientaci a srozumitelnost v terénu. Do tiskového výstupu výřezu Hradního vrchu byly přidány vybrané vrstevnice s popisem nadmořské výšky pro vyšší informační hodnotu tohoto výstupu.

  Tiskové výstupy

  Obr.1. Trasa naučné stezky

  Obr.2. Hradní vrch

  Obr.3. Legenda v tiskové sestavě ArcView

  Závěr

  Tiskové výstupy byly z ArcView exportovány do souborů ve formátu PostScript (EPS) a předány firmě KOMPAKT (Valašské Meziříčí) k dalšímu zpracování. Data jsou použitelná v ArcView a v T-MapVieweru jako další tématická sada, atributy poslouží dobře ke tvorbě legendy každé vrstvy.