GIS Městského úřadu ve Zlatých Horách (okres Jeseník)

Územní plán

Budování GIS bylo započato na konci roku 1999 zapracováním prvních dvou digitálních katastrálních území Zlaté Hory v Jeseníkách a Ondřejovice v Jeseníkách. Od té doby se postupně rozšiřuje počet licencí prohlížečů a tím i uživatelů, přibývají data technické infrastruktury, rozšířil se i počet katastrálních území o Dolní Údolí, Horní Údolí a Rejvíz. V roce 2013 obdržel Odbor rozvoje města zpracovaný územní plán, který byl zapracován do projektu prohlížeče GISel, GISel PRO firmy T-MAPY Hradec Králové. Ukázky z prostředí tohoto prohlížeče jsou uvedeny níže:

Obr.1. Územní plán

Obr.2. Územní plán - Funkční plochy celého správního území

Obr.3. Významové zkratky funkčních ploch

Obr.4. Plochy základního členění

Obr.5. Technická infrastruktura, doprava, energetika a veřejně prospěšné stavby

Obr.6. Informace o řadu pitné vody technické infrastruktury

Systém se stal nedílnou součástí každodenní práce pracovníků městského úřadu.