NABÍDKA PRODUKTŮ A SLUŽEB:
*******
Poskytování konzultací a analýz při návrhu GIS (geografických informačních systémů) v oblasti veřejné správy a samosprávy i soukromého sektoru.
5 let praxe v budování GIS ve státní správě (Okresní úřad Olomouc).
Znalost principů GIS a SW produktů ArcGIS, GISel, T-MapViewer
Praxe se systémem ARC/INFO americké firmy ESRI, světové jedničky v GIS.
Systém kanadské firmy Latitude Geographics Geocortex, nad ArcGIS Serverem firmy ESRI.