Martin Látal, specialista GIS, hudební skladatel, producent

ZÍSKANÁ KVALIFIKACE:

Zkušenosti s budováním a plánováním Geografických Informačních Systémů (GIS). Specializace na projekty, návrhy a administrace dat GIS veřejné správy a samosprávy. Znalost ArcGIS SW.

DOSAVADNÍ ZAMĚSTNÁNÍ:

VZDĚLÁNÍ:

1979-1983, Střední elektrotechnická průmyslová škola v Olomouci, specializace: Měřící a automatizační technika, 1993-1988, Vysoké učení technické Brno, specializace: Slaboproudá elektrotechnologie, 1995-1996, Technická univerzita VŠB Ostrava (4 semestry - postgraduální studium), specializace: Geografické informační systémy, 2000-2002, Fakulta tělesné kultury UP Olomouc (4 semestry - postgraduální studium), specializace: trenérství šermu.

HUDEBNÍ VZDĚLÁNÍ A AKTIVITY:

V osmi letech jsem se začal učit hře na klavír u paní učitelky Olgy Hájkové v Olomouci v tehdejší LŠU Žerotín a po čtyřech letech jsem přešel ke hře na trubku. Té jsem se věnoval 6 let do roku 1983 pod vedením pedagogů J. Píšeho a F. Záruby. V témže roce jsem měl to štěstí poznat olomouckého spisovatele a hudebního skladatele, dómského varhaníka Stanislava Vrbíka, který mi umožnil věnovat se hře na královský nástroj - varhany a kterému vděčím nejvíc za vše co mě za 4 roky naučil. Zemřel bohužel pro mne příliš brzy a nečekaně ze dne na den v roce 1987 ve věku 80 let. Pod jeho vedením jsem uskutečnil 4 samostatné koncerty a po jeho smrti další ve spolupráci se svými přáteli. Od roku 1995 produkce vlastní poslechové hudby a hudby ve stylu Light Classical Music, otevřeno poslechové studio Morfeus.

OSOBNÍ ÚDAJE:

Narozen: 19. srpna 1964 v Olomouci. Záliby: sport - šerm (předseda a trenér šermířského oddílu Šerm Sokol Šternberk), plavání, stolní tenis. Stav: ženatý, manželka Zdenka, děti: Petr, Jan, David, Marie. Znalost jazyků: anglicky-dobře, německy-základy, rusky-dobře, slovensky-základy, francouzsky - základy.